sran_silde1.1
sran_silde(1)
sran_silde2

Welcome To Global Technology Integrated


          บริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ผู้ให้บริการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือ Log Server และบริการด้านที่ปรึกษาการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลขนาด Big Data ในระดับมาตรฐาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า SRAN 

          เรามีอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลการจราจร LogServer ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นนวัตกรรมที่เราได้รับรางวัลมากมาย จากฝีมือคนไทย และเป็นอุปกรณ์ในการ จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบสำเร็จรูป (Appliance) ซึ่งอุปกรณ์ของเราได้รับมาตรฐานจาก NECTEC มศอ.๔๐๐๓.๑ - ๒๕๕๒ (NECTEC STANDARD NTS 4003.1-2552) โดยเราได้รับความร่วมมือกับบริษัท Qualys สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน PCI/DSS รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลและเรายังร่วมมือกับบริษัท Netoptics  สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสำเนาข้อมูลประสิทธิภาพสูงที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก

 

 

partner

 

Services

เราบริการให้คำปรึกษาและตรวจวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งครอบคลุมงานบริการด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบวงจร โดยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

SRAN Data SafeHouse

บริการ Data Safehouse เป็นบริการจัดทำเครื่องแม่ข่ายเพื่อความปลอดภัยผ่านศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 และบริการเครื่อง Hosting ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐาน PCI/DSS compliance ประกอบด้วย 1. ทำการ Hardening Web Server / Data Base Server ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI/DSS Comliance 2. มีเครื่องตรวจสอบหาช่องโหว่เพื่อบริการให้กับ Web Server / Data Base Server อย่างปลอดภัยตลอดการบริการ ด้วยเครื่องมือที่ผ่านมาตรฐาน ASV (Approved Scanning Vendors) ตามมาตรฐาน PCI/DSS 3. บริการเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากการโจมตีผ่าน Web Application hacking และการโจมตีประเภท DDoS/DoS 4. บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยผ่านมาตรฐาน มาตรฐาน มศอ. 4003.1-2552 5. บริการหลังการ support 24x7 สำหรับลูกค้า Data Safehouse ความรู้เกี่ยวกับบริการ Data Safehouse

Digital Forensic

บริการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิตอล (Digital Forensics & Investigations Services : DFI ) จากปริมาณอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีอัตราที่สูงขึ้น โดยมีผู้กระทำความผิดที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลในการกระทำความผิด เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกทางบริษัทโกลบอล เทคโนโลยี อินทีเกรเทด จึงมีความประสงค์ที่จะเสนอบริการที่ใช้พิสูจน์หลักฐานจากคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า “DFI” ซึ่งครอบคุมการให้บริการ ทั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Forensic) , ฮาร์ดดิสจากคอมพิวเตอร์ (Computer Forensic) รวมถึง มือถือ (Mobile Forensic) ด้วยทีมงานมืออาชีพ และสามารถประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และสำนักกฏหมายได้

Training Center

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับการขายและการใช้งานเทคโนโลยี SRAN ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้กับตัวแทนจำหน่าย ลูกค้า และผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางบริษัทฯ

Assessment

- ประเมินความเสี่ยงของระบบ (Vulnerability Assessment) - ทดสอบการโจมตี (Penetration Test)

Implementation

- ปิดช่องโหว่ที่ตรวจพบ - บริการออกแบบระบบเครือข่ายให้มีเสถียรภาพ

MSS (Managed Security Services)

- บริหารจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่าย - เก็บบันทึกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ - เฝ้าระวังภัยคุกคามทางเครือข่าย - ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

Products

สินค้าและบริการด้านความปลอดภัยบางส่วนของเรา สามารถชมสินค้าทั้งหมดของเราได้โดย คลิกที่นี่

CUSTOMERS